Projektit

Sote-järjestöjen palvelut tutuiksi maahanmuuttajille -hanke 2016

Hanke ajoittuu vuodelle 2016 ja se on osa Kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden rahoitus Kuopiossa -hankekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on tuoda kuopiolaisten sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen toimintaa ja palveluja tutuksi Kuopiossa asuville venäjänkielisille aikuisille maahanmuuttajille. Hankkeessa on kaksi samanaikaisesti toteutettavaa toimintoa: sote-järjestöjä esittelevän esitteen teko sekä terveysiltojen järjestäminen. Hankkeelle on saatu avustus Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin hallinnoimasta ESR-hankehausta.

Lue lisää

Yhteistyöhanke Karjalan Kansallisen teatterin kanssa 2016

Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piiri jatkaa teatterialan yhteistyötä Karjalan Kansallisen teatterin kanssa vuoden 2016 aikana toteutettavalla Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamalla hankkeella Karjalan Kansallisen teatterin näyttelijöiden kielitaidon parantaminen ja teatterin tunnetuksi tekeminen Suomessa 2016.

Lue lisää

Yhteistyöhanke Karjalan Kansallisen teatterin kanssa 2013-2015

Syksyllä 2013 käynnistyi hanke, jonka tavoitteena on parantaa Petroskoissa toimivan Karjalan Kansallisen teatterin näyttelijöiden suomen kielen osaamista. Hanke jatkuu vuoden 2015 kevääseen ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää

Kohti kansainvälisyyttä leiritoiminnan kautta -hanke 2013-2014

Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö hallinnoi vuosina 2013 - 2014 Leader-hanketta, jonka käytännön toteuttajina ovat seuramme Kiihtelysvaaran ja Outokummun osastot, muut Joensuun seudun osastot sekä lukuisat alueen kyläyhdistykset, koulut ja venäläiset yhteistyökumppanit. Nimensä mukaisesti hanke pyrki lisäämään alueen kansainvälisyyttä suomalais-venäläisten leirien kautta.

Lue lisää

Mosaiikki-lehti-hanke 2010-2012

Julkaisemme neljä kertaa vuodessa suomalais-venäläistä, maahanmuuttajille suunnattua Mosaiikki-Savo -lehteä yhteistyössä Mosaiikki ry:n kanssa. Lehden julkaiseminen aloitettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoittamana ESR-hankkeena, joka kesti vuoden 2010 syksystä vuoden 2012 loppuun asti. Nyt julkaiseminen jatkuu Raha-automaattiyhdistyksen ja Kuopion kaupungin rahoituksella.

Lue lisää

Suomalais-ugrilaisten nuorten tulevaisuustyötupa -hanke 2009-2011

Suomalais-ugrilaisten nuorten tulevaisuustyötupa -hanke toteutuu vuosina 2009-2011 ja sen rahoittajana on Suomen ulkoministeriö. Hanketta toteuttavat SVS:n Itä-Suomen piirijärjestön lisäksi petroskoilainen Nuori Karjala -järjestö sekä Suomalais-ugrilaisen kansojen nuorten liitto MAFUN.

Lue lisää