Venäjän kieli

Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piiri on aktiivisesti mukana venäjän kielen opiskelun edistämisessä. Monet paikallisosastomme myöntävät stipendejä ja kannustuspalkintoja paikkakuntansa koulujen ja lukioiden venäjän opinnoissa menestyneille oppilaille. Lisäksi osastoissa järjestetään omia opintokerhoja. Piirin työntekijöitä voi kutsua mukaan esim. koulujen valinnaisainetilaisuuksiin tai puhumaan venäjän kielen ryhmille eri aiheista.

Missä voi opiskella venäjää?
Alla olevaan luetteloon olemme keränneet vinkkejä siitä, missä venäjän kieltä voi opiskella piirimme alueella. Jos huomaat listassa puutteita tai virheitä, niin ilmoittele niistä meille, puh. (017) 369 4460 tai os. ita-suomi(at)venajaseura.com.

Luetteloon pääset klikkaamalla tästä. (Päivitetty 1.8.2015)

Millaista on opiskella venäjää?
Venäjän kielen opiskeluun liittyvistä kokemuksista voi lukea seuran Venäjän viemää -blogista!

Piirinä olimme mukana pohjoissavolaisten kuntien Verraton venäjä -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä koululaisten kiinnostusta venäjän kieleen. Tulokset olivat hyvät!