Projektit

Creativity without borders and barriers (Luovuutta ilman rajoja)

Hankkeelle saatiin rahoitusta Pohjoismaiden ministerineuvostosta 380 868 DKK marraskuussa 2015.

Lead partner Pohjoismaiden yhteistyöjärjestö Norden (Pietari, Venäjä)

Pohjoismaiden yhteistyöjärjestö Norden Pietarista ja Suomi-Venäjä-Seura hakivat rahoitusta yhteiselle projektille Pohjoismaiden ministerineuvostosta toukokuussa 2015. Projektin yhteistyökumppaneina toimivat myös Turun Seudun kehitysvammaisten tuki ry ja virolainen kansalaisjärjestö ”On the road” Tallinnasta.

Projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yhteinen taideprojekti Turussa, Pietarissa ja Tallinnassa. Taideprojekti on suunnattu yläasteikäisille kehitysvammaisille nuorille, jotka suunnittelevat ja tekevät yhdessä ohjaajiensa kanssa modernin taideprojektin, joka asetetaan näytteille sekä Pietarissa, Tallinnassa että Turussa projektin lopputeoksena. Teoksen inspiraationa on projektissa mukana olevien kolmen maan kulttuuri- ja kansanperintö, jota tulkitaan modernien taidemuotojen, kuten visuaalisen ja mediataiteen avulla.

Projektissa mukana olevat nuoret suunnittelevat ja toteuttavat teoksen osallistuvan kulttuurimallin mukaan, eli lopputeos tehdään osallistujien omien ideoiden, taitojen ja ideoiden pohjalta.

Projektissa mukana olevat partnerit:
•                    Norden Assosiaatio (Pietari)
•                    Suomi-Venäjä-Seura, Turun piirijärjestö (Turku)
•                    Turun Seudun kehitysvammaisten tuki ry.
•                    Erityislasten vanhempien tuki ry. ACCEPTANCE (Pietari)
•                    Virolainen kansalaisjärjestö “On the Road” (Tallinna)
 
Asiantuntijaryhmä:
•                    Creative Bureau “Artterra” (Pietari)
•                    Koulu “Dynamics” (Pietari)
•                    Taiteilija Jan-Erik Andersson (Turku)

 

Kohderyhmät:
•                    12–16 vuotiaat yläasteikäiset nuoret
•                    Erityisryhmien kanssa työskentelevät opettajat
•                    Kehitysvammaisten nuorten vanhemmat
 
Hanketta koordinoi Turussa:
 
Soile Tirri
Suomi-Venäjä-Seuran Turun piirin toiminnanjohtaja
Vanha Suurtori 3, 20500 Turku
puh. +358 41 544 6131