SADAN VUODEN TAIPALEELTA VI

Suuri venäläinen vallankumous

Moskovassa järjestettiin 9-11.10.2017 kansainvälinen konferenssi koskien Suurta venäläistä vallankumousta. Suomella oli konferenssissa varsin näkyvä rooli, sillä suurlähettiläs Mikko Hautala puhui Suomen itsenäisyydestä ja siihen vaikuttaneista tekijöistä avausplenarissa. Kansanedustaja Erkki Tuomioja puhui ennen avausplenarin historiaosuutta Historioitsijoista ilman rajoja. Timo Vihavainen toimi vallankumousta ja kansallisia liikkeitä käsitelleen työryhmän puheenjohtajana ja käytti myös Suomen tapausta käsitelleen puheenvuoron. Kimmo Rentola taas puhui Suomen ja Venäjän vaihtelevista suhteista työryhmässä, jonka otsikkona oli Venäläinen vallankumous ja maailma.

Konferenssi anti oli pitkälti historioitsijoiden aikaansaamaa ja virallinen hyväksyntä sille tuli Venäjän historiallisen seuran puheenjohtajan Sergei Naryshkinin käyttäessä avaus-plenarissa puheenvuoron.

Tämä oli minulle neljäs Suomen ja Venäjän suhteita käsitellyt seminaari. Petroskoissa Karjalan kysymys, Pietarissa kulttuurifoorumissa Suomen itsenäisyys ja Venäjän vallankumous, Pietarissa Snellman symposium ja nyt tämä Moskovan konferenssi. Näiden tilaisuuksien antina olen päätynyt seuraavaan omaan yhteenvetoon Suuren venäläisen vallankumouksen asemasta Venäjän historiagrafiassa tällä hetkellä.

Venäläiset historioitsijat ovat päätyneet kuvaamaan vuosia 1917 – 22 Suurena venäläisenä vallankumouksena( Velikaja rossiiskaja revolutsija ). Sen osia ovat helmikuun vallankumous, lokakuun vallankumous ja sisällissota. Helmikuun vallankumousta pidetään aitona ja yhteiskunnallisena vallankumouksena. Oliko lokakuun kumous vallankaappaus vai vallankumous on jätetty enemmän tai vähemmän auki. Vallankumouksen aikajänteen määrittelyllä ei tähän kysymykseen tarvitse antaa yksiselitteistä vastausta. Sisällissodan katsotaan kuuluvan vallankumoukselliseen vaiheeseen.

Vallankumous oli myös Suuri. Tästäkin on keskusteltu, niin kuin myös Suuren venäläisen vallankumouksen suhteesta Ranskan vallankumoukseen. Neuvostoajan ideologia on myös helppo häivyttää teksteistä, kun vallankumouksen aikarajaa on täten laajennettu.

Osana vanhan ideologian häivyttämistä on ollut Venäjän historian uudelleen määrittely. Siinä ensimmäinen vaihe oli historian koulukirjojen uusiminen, jossa sallittiin muutama erilainen tulkintamahdollisuus.

Seuraava vaihe on käsittänyt Pietarin Smolnan vallankumousmuseon uudelleenjärjestelyn. Siinä on palattu historiallisten faktojen ääreen. Trotski on nostettu Leninin rinnalle lokakuun vallankumouksen toisena suurena johtajana. Stalinin rooli on määritelty hänen tuon aikaisen  asemansa mukaiseksi. Samalla on tuotu esille se, miten Stalin pyrki myöhemmin osoittamaan, että hän oli Leninin ohella keskeinen vallankumouksen johtaja.

Seuraava vaihe on Moskovassa olevan valtiollisen historian museon vallankumousnäyttelyn uusiminen. Tämä uudistettu näyttely avataan marraskuun alkupäivinä ja se tulee varmaan olemaan pitkälti esikuvana eri alueiden vastaaville museoille, kun yhdistetään valtakunnan ja paikallisen tason historiat.

Viimeinen vaihe tässä sarjassa on kaiken todennäköisyyden mukaan alueellisten historian kirjojen kirjoittaminen kouluille.

Itse Kansainvälisestä konferenssista ja muista seminaareista voisi poimia muutaman näkökohdan, jolla on merkitystä Suomen aseman määrittelyn kannalta.

Venäläiset ja kansainväliset historioitsijat olivat varsin yksimielisiä siitä, että Väliaikaisen hallituksen aikana ( helmikuu 1917 – marraskuu 1917 ) imperiumin reuna-alueiden pyrkimykset eivät tähdänneet itsenäisyyteen vaan autonomian saavuttamiseen tai sen lisäämiseen. Tämä koski Suomea, Baltiaa, Valko-Venäjää ja Ukrainaa samoin kuin erillispyrkimyksiä Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa.

Snellman-symposiumissa keskusteltiin siitä, että kun Väliaikainen hallitus hajotti Suomen eduskunnan kesällä 1917, niin sillä oli siihen omat intressit, koska Venäjällä lähdettiin siitä, että Suomen perustuslailliset oikeudet palautetaan mutta niitä ei laajenneta. Kuitenkin Ståhlbergin aloitteesta laadittiin kompromissiehdotus Väliaikaiselle hallitukselle valtalain pohjalta ja että Väliaikainen hallitus hyväksyi tämän ehdotuksen juuri ennen bolshevikkien valtaantuloa. Se jäi siis kuolleeksi kirjaimeksi Suomen ja Venäjän suhteissa.

Sekä kulttuurifoorumin historiaosuudessa että kansainvälisessä konferenssissa tuotiin esille Saksan osuus Suomen itsenäistymisvaiheissa. Tätä ilmiötä on Venäjällä tutkinut Pietarin yliopiston professori Irina Novikova ja suomalaisille esitettiin kysymys, tunnetaanko Novikovan tuotantoa Suomessa. Itse asiassa Irina Novikova otti osaa Snellman-symposiumiin ja hän tuntee hyvin Suomen ja Venäjän historian väliaikaisen hallituksen aikana. Häneltä on myös ilmestynyt kirja Ruotsin politiikasta ensimmäisen maailmansodan aikana ja siinä hän tarkastelee hyvin lähdevertauksin myös suomalaista separatismia saksalaisten taktiikkana heikentää Venäjän sotaponnistuksia.

Kimmo Rentola viittasi konferenssissa Hentilöiden kirjaan: Saksalainen Suomi ja totesi saksalaissuuntauksen olevan Suomessa hyvin tutkittu ja tunnettu asia. Se, mitä ei käsitelty juuri ollenkaan oli kuitenkin vuoden 1918 tilanne, jossa Brest-Litovskin rauhan jälkeen Saksa kykeni Ludendorffin politiikan mukaisesti luomaan Venäjän itärajalle Saksan Itä-imperiumin, jonka osaksi myös Suomi liitettiin.

Konferenssissa venäläiset historioitsijat korostivat nykytilanteen etuja vanhaan systeemiin. Arkistoja on avattu ja niitä aukeaa jatkuvasti lisää, joten myös käsitys vallankumousvaiheesta tulee vielä muuttumaan.

Neuvostoajan ideologiaa arvosteltiin yhdessä plenary-puheenvuorossa. Kommunisteilla oli kansan tuki varsinkin avaruuden valloituksen alettua ja Neuvostoliiton ollessa johtoasemassa tällä saralla. 70-ja 80-luvuilla tilanne muuttui oleellisesti. Huhujen valtava merkitys neuvostotodellisuudessa ja sitten mafian leviäminen myös mainittiin.

Espoo 12.10.2017

Heikki Talvitie

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.