Jaostojen teemat 2008

Teemat 2008

Kongressin pääteema:

Identiteetti ja muuttuva maailma

Jaostot

1. Etnopolitiikka ja lainsäädäntö

- alkuperäiskansat: Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus, kansallisen, alueellisen ja kansainvälisen lainsäädännön keskinäiset suhteet

- syrjintä, suvaitsevaisuus

- raamisopimus kansallisten vähemmistöjen suojasta ja todellinen tilanne

- kansallisten liikkeiden osallistuminen poliittiseen elämään – mahdollisuudet ja todellisuus

puheenjohtajat:

suomalaiset ja karjalaiset

alustajat:

nenetsit/komi-permjakit, komilaiset/vepsäläiset

2. Kulttuuri

- kansallinen, etninen kulttuuri – sen säilyttäminen ja elvyttäminen nykyelämässä

- kulttuurirakentamisen kysymykset (verkostoituminen jne)

- museoiden rooli paikallisyhteisössä sosiaalisena instituutiona

- kyläkulttuuri

puheenjohtajat:

unkarilaiset ja marilaiset

alustajat:

suomalaiset ja mokshat/ersät

3. Kieli ja opetus

- kielisuunnittelu ja kielistrategia

- etnopedagogia (perheen rooli oman kielen säilyttämisessä ja siirtämisessä, kaksikielisyysmallit)

- eurooppalainen sopimus (peruskirja) alueellisista kielistä

- kielipolitiikka (valta, koulutus, kansalliset kielet koulutusjärjestelmässä, kansallisen koulutuspolitiikan konseptiot)

puheenjohtajat:

hantit/mansit ja saamelaiset

alustajat:

virolaiset ja mansit/hantit

4. Media ja viestintä

- valta ja kansalliset joukkotiedotusvälineet: ongelmat ja vuorovaikutusmuodot

- kansalliset kielet ja Internetin mahdollisuuksien hyödyntäminen

- elektroniset kirjastot informaatioresurssina (kirjaston perustaminen, tekijänoikeusongelmat)

- kansallisten joukkotiedotusvälineiden kiinnostavuus ja arvovalta

puheenjohtajat:

komit ja virolaiset

alustajat:

marit ja mokshat/ersät

5. Terveys, demografia ja perhe

 

- katoavatko suomalais-ugrilaiset kansat?

- ilmastonmuutos ja alkuperäiskansat

- perinteinen kansan lääkintätaito

- terveyden uudet haasteet (huumeongelma, AIDS, alkoholismi)

- Suhteeni luontoon -näyttely

puheenjohtajat:

udmurtit ja mokshat/ersät

alustajat:

unkarilaiset ja udmurt