Valmisteluaikataulu 2012

Suomalais-ugrilaisten kansojen VI Maailmankongressin valmistelujen aikataulu

1. Kansojen esitykset sektioiden puheenjohtajiksi, pääalustajiksi ja teemoiksi 1.10.2011

2. Konsultaatiokomitea Unkarissa
- jaostojen teemat, puheenjohtajat ja luennoitsijat 26.-27.11.2011

3. Ensimmäinen informaatiokirje ja alustavat osallistumismaksut 15.12.2011 mennessä

4. Toinen informaatiokirje, tilitiedot, rekisteröintikaavakkeet ja lisäinformaatio 28.2.2012 mennessä

5. Jaostojen puheenjohtajien ja alustajien tapaaminen 13.3.2012

6. Virallisten valtuuskuntien kokoaminen 31.3.2012

7. Esitykset päätösasiakirjaan KKFUN puheenjohtajalle 31.3.2012

8. Tarkkailijoiden ja lehdistön valtuuskunnan kokoaminen 30.4.2012

9. Valtuuskuntaedustajien ja seuraajaluetteloiden toimittaminen Unkariin 30.4.2012

10. Kansojen esitykset kongressin päätöslauselmaluonnоkseen ja konsultaatiokomitean raporttiin 30.4.2012
11. Päätöslauselmaluonnos koordinaattorien käsittelyssä, ennen 20.5.2012

12. Konsultaatiokomitean kokous, ennen 20.5.2012

13. Kongressin päätösasiakirjan lähettäminen ennakkokäsittelyyn 31.5.2012
14. Osallistumismaksujen maksaminen 30.6.2012