Tietoa hankkeesta

 

Suomen Kulttuurirahasto myönsi vuonna 2013 jatkorahoituksen toimille, jotka tukevat suomalais-ugrilaisten vähemmistökielten elvytystä Venäjällä.  Suomi-Venäjä-seuran hallinnoima hanke ”Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit varhaiskasvatuksessa” jatkuu vuoden 2015 loppuun. Sen tavoitteena on kehittää kaksi- ja monikielistä varhaiskasvatusta Venäjän suomalais-ugrilaisten ja samojedikielten puhuma-alueilla ja täten lisätä näiden kielten käyttöä. 

Hanke perustuu sitä edeltäneelle suomalais-ugrilaiselle Kielipesähankkeelle, joka toteutettiin Suomen Kulttuurirahaston rahoittamana vuosina 2008 - 2012. Uuden hankkeen kumppanuudet ja asiantuntijat ovat paljolti samoja kuin edeltävässä hankkeessa, ja uusia on tullut mukaan.

Alueelliset viranomaiset mm. Karjalassa, Komissa ja Udmurtiassa ovat olleet entistä kiinnostuneempia kielenelvytyksestä. Koska kielelliset tilanteet vaihtelevat Venäjän eri osissa, kielenelvytyksen menetelmiä sovelletaan alueiden toimijoiden ja viranomaisten parhaaksi katsomalla tavalla. Hankkeessa järjestetään vuosittain yksi alueiden välinen koulutusseminaari, minkä lisäksi on pienempiä alueellisia koulutustilaisuuksia. Lisäksi tuetaan oppimateriaalien laatimista. Tavoitteena on luoda toimiva omakielisen varhaiskasvatuksen ammattilaisten verkosto, joka hankkeen päätyttyä jatkaa itsenäisesti toimintaansa.

Tietoisuus vähemmistökielten sekä kaksi- ja monikielisyyden arvosta ei ole Venäjällä laajaa. Tästä huolimatta päiväkotilasten vanhemmat ovat olleet kiinnostuneita kuulemaan omakielisestä varhaiskasvatuksesta, ja keskustelujen jälkeen suurin osa on ollut halukkaita antamaan lapsensa kieliryhmään. Vanhempien kanssa tehtävää työtä syvennetään tässä uudessa hankkeessa, ja tavoitteena on mm. edistää vanhempien valmiuksia itse tukea lapsensa kaksi- tai monikielisyyttä.