Osaston tiedot uusille sivuille

Tervetuloa tekemään Suomi-Venäjä-Seuran uusia kotisivuja!

Jokainen toimiva osasto saa Suomi-Venäjä-Seuran uusille kotisivuille oman sivun. Pyydän antamaan pohjatiedot tällä lomakkeella mahdollisimman pian ja lähettämään minulle sisko.ruponen@venajaseura.com yhden valokuvan (vaakakuva) osastosivua varten. Valokuva tulee osastosivun pääkuvaksi ja se voi liittyä osaston toimintaan, paikkakuntaan, Venäjään tai olla muuten vain kiva. Osastolla pitää olla valokuvaan tekijänoikeudet eli mikäli valokuva ei ole teidän itsenne ottama, pitää teillä olla valokuvaajan lupa julkaista valokuva osaston sivuilla.

Tietoja ja valokuvaa pääsee myöhemmin muuttamaan ja täydentämään.
Halutessanne voitte myös laajentaa omaa sivuanne. Annamme osastoille tunnukset ja tarvittavan koulutuksen vuonna 2018. Osaston sivuille tulee myös linkki, josta voi liittyä suoraan ko. osastoon.

Kiitos avustanne jo etukäteen!
Jos joku asia mietityttää, ole rohkeasti yhteydessä: Tiedottaja Sisko Ruponen, sisko.ruponen@venajaseura.com +358 40 841 0430

Osaston pääyhteystiedot

Täydennä alle osaston tai osaston pääyhteyshenkilön yhteystiedot.

sähköposti

Lisää tähän osaston tai osaston pääyhteyshenkilön sähköpostiosoite.

puhelinnumero

Lisää tähän osaston tai osaston pääyhteyshenkilön puhelinnumero. Voit jättää halutessasi myös pois.

katuosoite

Lisää tähän osaston tai pääyhteyshenkilön katuosoite. Voit jätää tiedon myös pois.

Postinumero ja -toimipaikka

Lisää tähän osaston tai pääyhteyshenkilön postinumero- ja toimipaikka.

Osaston pääyhteyshenkilön etunimi ja sukunimi

Lisää tähän osaston pääyhteyshenkilön nimi, jos em. yhteystiedot ovat hänen.

Osaston pääyhteyshenkilön titteli

Lisää tähän osaston pääyhteyshenkilön titteli, jos em. yhteystiedot ovat hänen.

Mikäli osastolla on omat ei www.venajaseura.com-sivustolla sijaitsevat kotisivut, lisää osoite tähän.

Lisää tähän osaston Facebook-sivun osoite, jos sellainen on.

Lisää tähän osaston VKontakte-sivun osoite, jos sellainen on käytössä.

Lisää tähän osaston muiden mahdollisten sosiaalisen median kanavien tiedot

Yhden lauseen tiivistys siitä, mitä osasto tekee tai tarjoaa. Se voi olla myös osaston motto.

Osaston toiminnan kuvauksessa olisi hyvä löytyä vastaukset kysymyksiin: Millainen osasto on? Mitä se tekee? Mitä se tarjoaa? Miksi kannattaa tulla mukaan?

Muut yhteyshenkilöt

Osaston muiden yhteyshenkilöiden tiedot, jotka haluatte julkaista sivuilla. Voitte antaa vain osan tiedoista esim. nimi, titteli ja sähköpostiosoite.