Pohjoismaat-Venäjä -kansalaisjärjestöfoorumi Pietarissa

Kansalaisjärjestöfoorumi oli osa Suomen puheenjohtajuusohjelmaa Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2011. Tapahtuman pääjärjestäjä on Suomi-Venäjä-Seura venäläisenä yhteistyökumppaninaan Norden Assosiaatio Pietarissa. Pohjoismaisia kumppaneita ovat Danfø Tanskassa, Föreningen Norden Ruotsissa ja Velferds Alliansen ja Kvenlandsforbundet Norjassa.

Foorumin päätösasiakirjat ja muuta aineistoa löydät viereisestä valikosta.

Lisätiedot: projektipäällikkö Markku Kärkkäinen, markku.karkkainen@venajaseura.com, tel. +358 9 693 8610, +358 50 62 676.

 

 

Successful Nordic-Russian NGO Forum in St. Petersburg
 

The NGO Forum was held in connection with the Finnish presidency in the Nordic Council of Ministers of 2011, which was the major sponsor of the event.
The main organiser of the Forum was Finland-Russia Society, together with the Russian partner Association NORDEN in St. Petersburg. Other Nordic partners included Danfø, Denmark, Föreningen Norden, Sweden, Velferdsalianssen and Kvenlandsforbundet, Norway. In addition, the NGO cooperation network of the Baltic Sea NGO Forum was also used when preparing and implementing the Forum.
The Final Document and the reports of the Forum see in the menu here.
 

Additional information: Project manager Mr Markku Kärkkäinen, markku.karkkainen@venajaseura.com, tel. +358 9 693 8610, +358 50 62 676.

 

 

В С.-Петербурге успешно прошел Форум НПО России и стран Северной Европы

Форум проводился в рамках Председательства Финляндии в 2011 году в Совете министров Северных стран, обеспечившего основное финансирование Форума.
Инициатива проведения форума была выдвинута Обществом Финляндия-Россия, которое выступило в качестве основного организатора форума. Российским партнером стало МОО АСССЕ «Норден», С.-Петербург. В качестве партнеров со стороны стран Северной Европы участвовали Danfø (Дания), Föreningen Norden (Швеция), а также  Velferdsalianssen и Kvenlandsforbundet (Норвегия). Кроме того, при подготовке и проведении форума были использованы контакты, установленные в рамках Форума НПО региона Балтийского моря.
Заключительный документ и отчеты Форума см. в меню.
 

Доп. информация: Maркку Кярккяйнен, markku.karkkainen@venajaseura.com, тел. +358 9 693 8610, +358 50 62 676.