Vuoden 2017 Venäjän kielen Tähti loistaa Hämeenlinnassa

Suomi-Venäjä-Seura järjestää vuosittain Venäjän kielen Tähti-videokilpailun, jonka teemana oli tänä vuonna ”Suomi 100”. Kilpailulla pyritään kannustamaan nuoria itseilmaisuun venäjän kielellä. Videoita hyödynnetään myös koulujen kielivalintatilaisuuksissa.

Tämän vuoden kilpailuun osallistui 23 videota.

Ensimmäisen palkinnon voitti hämeenlinnalaisen Seminaarin koulun 6. luokan tekemä video ”Suomi” https://www.youtube.com/watch?v=rpfD5VlE7Rs selkeällä ääntenenemmistöllä (43 pistettä). Raati totesi arviossaan, että videossa venäjää puhuttiin luontevasti ja paljon. Lisäksi huumoria ja tietoa oli runsaasti, samoin eri kuvausympäristöjä. Kerrassaan hieno toteutus, raati toteaa. Videon teki koulun 6. luokka 20 oppilaan voimin. Ryhmä on opiskellut venäjää A2-kielenä 4. luokalta alkaen. Palkinnon arvo on 250 euroa.

Toisen palkinnon sai myös selvin pistein (36) porvoolaisen Linnajoen koulun 7. luokan video ”Suomi 100 -jääkiekko-ottelu” https://youtu.be/jK7oONQVHbY   . Raadin arvioissa todetaan, että valittu aihe oli kiva ja huumori kannustaa opiskelemaan venäjän kieltä: se on yhtä hauskaa kuin muidenkin vieraiden kielten opiskelu. Vuosittain suosittu aihe sopii hyvin Suomi 100 -teemaan. Videon tekoon osallistui 6 oppilasta, jotka ovat opiskelleet A-venäjää peruskoulun 4. luokalta lähtien. Palkinnon arvo on 150 euroa.

Kolmannen palkinnon sai joensuulaisen Itä-Suomen koulun 8.-luokkalaisen Lyyti Linjaman ja 6.-luokkalaisen Fanny Linjaman video ”Suomen kansalliset symbolit” https://m.youtube.com/watch?v=yi5VYSYDlyU. Video sai raadin äänestyksessä 28 pistettä. Raati arvioi idean kivaksi ja yksinkertaisuudessaan loistavaksi. Animaatio oli toteutettu hienosti, ääntäminen oli hyvää ja pisteenä i:n päällä oli oma säestys. Video on kahden oppilaan yhteinen produktio. Palkinnon arvo on 150 euroa.

Kilpailussa kunniamaininnan saavat sijoille 4-7 sijoittuneet videot: Itä-Suomen koulun Joensuun yksikön 3. luokan esitys ”Suomi” https://youtu.be/hDtF6Pm48a4, Helsingin suomalaisen yhteiskoulun 9. luokan ”Tervetuloa Suomeen” https://youtu.be/jMt94d1S7sc?list=PLr7b-oABqzCQapO7bL3R1nzC5AaacTtSI, Juankosken koulun 8. luokan ”Talvisota” https://www.youtube.com/watch?v=roc6ZmZEkQ4&feature=youtu.be  sekä luumäkeläisen Kangasvarren koulun 3.-4. luokan esitys ”Elokuvani” https://youtu.be/0f13ineJTCA.

Kunniamaininnan saaneissa töissä tuotiin kivasti esille oppilaiden osaaminen ja vilpitön kiinnostus venäjän kielen opiskelua kohtaan, työn jälki oli huolellista niin kielellisesti kuin visuaalisestikin ja niissä oli kiinnostava tarina.

Kilpailun raati koostuu venäjän kielen opettajista ja muista Venäjä-asiantuntijoista.

Tuija Mäkinen
järjestö- ja kulttuurisihteeri
Suomi-Venäjä-Seuran
Länsi-Suomen piiri ry-
Pinninkatu 53 33100 Tampere
040 5064556
tuija.makinen@venajaseura.com