Yhteistyöhanke Karjalan Kansallisen teatterin kanssa 2016

Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piiri jatkaa teatterialan yhteistyötä Karjalan Kansallisen teatterin kanssa vuoden 2016 aikana toteutettavalla Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamalla hankkeella Karjalan Kansallisen teatterin näyttelijöiden kielitaidon parantaminen ja teatterin tunnetuksi tekeminen Suomessa 2016.

Hankkeen tarkoitus on parantaa Karjalan Kansallisen teatterin näyttelijöiden suomen kielen taitoa. Karjalan tasavallan Kansallisessa teatterissa esityskielinä ovat suomi, karjala, venäjä ja vepsä. Näyttelijöiden suomen kielen taidossa ja ääntämyksessä on paljon parannettavaa. Hankkeen toinen tärkeä tarkoitus on tehdä teatterin toimintaa tutuksi sekä suomalaisille Petroskoissa vieraileville turisteille että kantasuomalaisille Suomen puolella.

Hanke koostuu eri vaiheista. Elokuun puolivälissä teatteriohjaaja Tarja-Liisa Qvintus matkustaa Petroskoihin kolmen kuukauden ajaksi ohjaamaan suomalaisia klassikkonäytelmiä Karjalan Kansalliselle teatterille. Suomalaisen ohjaajan avulla teatterin näyttelijät pääsevät käyttämään suomen kieltä erilaisissa työ- ja arkielämään liittyvissä tilanteissa, ohjaaja pystyy korjaamaan ääntämisvirheitä ja Karjalan Kansallinen teatteri saa uutta ohjelmistoa esitettäväkseen. Teatteriin vietäväksi on valittu neljä Maria Jotunin lyhytnäytelmää (Kun on Tunteet, Kyökin puolella, Matami Röhelin ja Pietari Suuren tapainen) sekä Aleksis Kiven Kihlaus. Esityskokonaisuuden ensi-ilta on lauantaina 29.10.2016.

Ohjaajavierailun lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään teatterimatka Petroskoihin 28.–31.10.2016. Matkalle mahtuu mukaan 45 ihmistä ja se on suunnattu suomalaisille teatterialan ammattilaisille ja harrastelijoille, matkailualalla toimiville sekä matkojen järjestävien ystävyysseurojen aktiiveille. Matkan aikana nähdään edellä mainittu näytelmä Karjalan Kansallisessa teatterissa sekä tutustutaan laajemmin petroskoilaiseen teatterikenttään ja teatterikoulutukseen. Lisäksi halukkaat voivat osallistua matkalla ilmaisutaidon työpajaan. Matkalaiset pääsevät näkemään teatteria kulisseista sekä tutustumaan teatterin näyttelijöihin ja muuhun henkilökuntaan. Matkan tarkoituksena on tehdä Petroskoin teatterikenttää ja erityisesti Karjalan Kansallisen teatterin toimintaa tutuksi suomalaisille.

Näiden lisäksi loppuvuonna hankkeen kautta Petroskoihin lähtee suomalainen suomen kielen opettaja noin viikon pituiselle työmatkalle opettamaan ja hiomaan näyttelijöiden suomen kielen taitoa. 35 % teatterin esityksistä on suomenkielisiä. Näyttelijäkunnan joukossa on suomensukuisia näyttelijöitä, jotka ovat puhuneet suomea tai karjalaa kotikielenään, mutta osa näyttelijäkunnasta taas on täysin venäjänkielistä ja opiskellut suomea vasta aikuisiällä. Käytännön suomen kielen taito joillakuilla viimeksi mainituista on heikko ja suomenkielisiä näytelmiä esitettäessä on usein turvauduttava imitaatioon ilman, että tekstin sisältö on täysin ymmärretty. Kielikoulutuksella pyritään parantamaan erityisesti näyttelijöiden ääntämystä.

Hanketta koordinoivat:
Maria Lepistö, maria.lepisto(at)venajaseura.com, 0400-570 822